Vårt Team

Jonathan Zaman

010-2203526

Jonathan.zaman@zhmarketing.se

Vår vision

Vi är en del av den generationen som sett sociala media och digital marknadsföring växa fram. Detta innebär att vi har kunnat se de budskap som har blivit fel och de budskap som har tilltalat oss. Vi är unga och nyfikna på att förstå det som händer i den digitala sfären runt oss vilket slutligen gjorde att vi valde att starta ZH Marketing Solution. Genom att välja oss slipper ditt företag förpliktelserna med att sköta uppbyggandet av hemsida och närvaron i sociala media. Detta gör att ni inte är uppbundna på samma sätt som om ni själva valde att hantera dessa medier. Ni kan helt enkelt fokusera på det ni startade ert företag för och på det sättet koncentrera majoriteten av er tid och era resurser på det ni brinner för. Vi kan därmed hjälpa er med uppgifter som många företag idag anställer personal till att genomföra, eller plockar nyckelpersoner från deras ordinarie arbetsuppgifter för att göra. Vi har även möjligheten att kunna gå in som stöd till en existerande marknadsföringsavdelning vilket leder till ökad effektivitet när en extern person kommer in för att se möjligheterna från en ny vinkel. Vår vision är att kunna hjälpa er till en mer kostnadseffektiv marknadsföring, från idé till genomförande.