Våra tjänster

Content

Vikten av kort och koncist innehåll är viktigt för att bibehålla läsarens intresse. Vårt mål är att hjälpa er konstruera texter för olika publikgrupper. Vi vet att det är en tidskrävande sysselsättning att formulera sig rätt, därför har vi glädjen att kunna erbjuda er hjälp i utformningen av content för just er sida. För att kunna göra detta behöver vi få information om ert företag och de tjänster som ni erbjuder. Denna informationsinhämtning görs på ett personligt plan för att vi ska kunna spegla er verklighet så väl som är möjligt.

 

Webb

En uppdaterad webbsida är numera en av de viktigaste delarna i ett företags framgång. När en person söker efter en tjänst eller en vara är sökmotorer den nya telefonkatalogen. Vi har möjligheten att erbjuda ert företag en personlig hemsida utifrån era preferenser. Vi erbjuder både ombyggnad av nuvarande hemsidor såsom uppsättning av ny sida. Vi kan även erbjuda hjälp med löpande uppdateringar såsom tillfälliga justeringar med ledigheter, kampanjer eller tillfälliga varor.

 

Social Media

I dagens samhälle är delaktigheten i sociala media något som är svårt att avstå ifrån. Detta är den nya tidens kommunikation vilken vi inte kan förbise. För er som behöver hjälp och stöttning med detta erbjuder vi uppsättning och uppdatering i de största sociala medierna. Detta för att vi ska kunna hjälpa er att nå ut till en så stor grupp som möjligt. Genom väl planerade kampanjer kan vi maximera antalet personer ni kan nå ut till med varje enskilt inlägg. Ni kan med vår hjälp lägga tid på det ni brinner för, det företaget ni bildade.

 

 

Rätt budskap på rätt plats vid rätt tidpunkt är den viktigaste pusselbiten i all digital marknadsföring

 

 

Content Marketing

Innehållsmarknadsföring används inom marknadsförings- och kommunikationsbranschen, det är en strategi vars utgångspunkt är att skapa och anpassa innehåll till rätt kanaler och målgrupper. Kortfattat är det en strategisk målgruppsanpassning. Detta innebär att publicera innehåll som mottagaren är intresserad av i en kanal där mottagaren finns. Innehållet ska förmedlas på rätt plats och vid rätt tidpunkt så att mottagaren kan ta till sig budskapet.

Varför ska ni välja oss?

Vi reagerade på andra företags hemlighetsmakeri kring deras priser i denna branschen.

Vi är en reaktion mot detta, vi är öppna med vad vi erbjuder och våra priser
för att ni ska känna er trygga med att låta oss sköta er digitala marknadsföring.

ZH Marketing Solutions

Karlsbergsvägen 2c
010-220 35 26